Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

 


RLLOVE.hu 
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés utólag nem hozzáférhető a szerződés tényét a rendelés visszaigazolásakor kapott e-mail bionyítja, mely minden adatot tartalmaz.
A szerződés nem minősül írásbeli nyilatkozatnak, ráutaló magatartással jön létre, rendelés előtt a pénztár folyamatban van lehetősége a vásárlónak jelen dokumentumot megismerni.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén a kapcsolat menüben található elérhetőségek egyikén tudunk információval szolgálni.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjára: rllove.hu-n történő jogviszonyokra terjed ki. 

A Szolgáltató (Webáruház üzemeltető) adatok:
Név: Zafina Webshop S.R.O.
Adószám: 

SK2120718952
Cím: Hlavna 22 Sturovo 194301

Fogalmak:

Szolgáltató: Rllove.hu oldal üzemeltetője, a webáruház tulajdonosa
Eladó:A termék forgalmazójaként feltüntetett egyéb vállalkozás (partner), amely az rllove.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál.
Vásárló: Az a személy, aki az rllove.hu oldalon megrendelést ad le. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése, Eladóink kizárólag természetes személyeket szolgálnak ki, amennyiben Ön vállalkozásként/Cégként szeretne vásárolni kérjük vegye fel a kapcsolatot Velünk: kapcsolat@rllove.hu

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett az Rllove partnere(i) által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában a Vásárló a Weboldalon a megrendelését leadhatja. 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail,) az RLLOVE által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az rllove.hu oldalt
érintő változásokról/újdonságokról, az rllove.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Számla:
Társaságunk parnereti (Eladók) 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaznak. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.


Panaszkezelés:

A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

  • Írásban a: kapcsolat@rllove.hu címre, a levélnek tartalmaznia kell a Vásárló adatait, valamint a rendelés adatait, de legfőképp a rendelés azonosítószámát

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles  tájékoztatni a vásárlót, legkésőbb 5 munkanapon belül. Telefonon vagy egyéb szóbelileg tett panaszt a webáruház nem tud iktatni, így mindenképpen szükséges az írásos forma.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

 

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
   
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
   
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
   
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 A Vásárlás:

1. Az rllove.hu weboldalon keresztül aVásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
Eladóink kizárólag természetes személyek rendeléseit tudják teljesíteni, így vállalkozás/cég beérkezett rendeléseit teljesíteni nem tudjuk.
2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést
3. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Webáruház a termék eladójához továbbítsa  Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4. A Megrendelés leadása a Vásárló részéről ajánlattételnek minősül, amelynek az Eladóhoz történő megérkezésekor (Melyet a webáruház továbbít az eladónak) ajánlati kötöttséget eredményez.

A Megrendelés leadása nem eredményezi az Eladó és Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről, illetve az ajánlat Eladóhoz történő beérkezéséről szól, így tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre – akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá –, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.
Amennyiben az Eladó a Megrendelést törli vagy visszautasítja, a szerződés nem jön létre.

5.,  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A Weboldalon megrendelést leadó Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül történő értékesítésben a webáruház üzemeltetője csak felületet biztosít a webáruházban árulni kívánt termékek részére, csupán szolgáltat Vásárló és Eladó között.

 

5. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat (Amennyiben a termékek Eladója erre kötelezett)

5.2 Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
5.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására. 

5.4 A számlát minden esetben az Eladó állítja ki és nem a Szolgáltató, kizárólag természetes személyeknek.

6. ELÁLLÁSJOGA

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
Az elálláshoz szükséges elállási nyilatkozatot kapcsolat@rllove.hu címen tudja kikérni, valamint elsődlegesen a termék forgalmazójától azaz az Eladótól, kinek adatait a számlán találja.
6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

A fentiek nem érintik a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
6.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. Amennyiben az eladó az Rllove.hu partnere a fogyasztónak minősülő Vásárló az elállási jogát az Az rllove.hu partnerrel szemben gyakorolja.
6.1.3. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, az Eladó  részére e-mail útján gyakorolhatja, vagy a kapcsolat@rllove.hu címen. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. 
 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy a visszaküldés költsége minden esetben a vásárlót terheli.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget elektronikus utalással téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
A postai kiutalás díja a vásárlót terheli melynek költsége 1990 ft, bankszámlára a visszautalás díjmentes.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
7.2. A Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


Hibás teljesítés esetén, az Eladó köteles 6 munkanapon belül önköltséggel pótolni/cserélni a terméket, a Vásárló vonatkoztatásában jelen ügylet díjmentes.
Amennyiben a Vásárló lemond a díjmentes cseréről, úgy az elállás joga lép hatályba, ezesetben az Eladó a visszaküldés költségét nem köteles téríteni.

 

8. TITOKTARTÁS

8.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel azaz az Eladókkal.
8.2 Azzal, hogy az Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. A vásárló egyetért azzal, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesülésének céljából továbbítsa adatait a termék(ek) Eladói felé.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

9. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://rllove.hu/adatvedelem-45

 

10. Az Rllove. hu-ra vonatkozó speciális rendelkezések

10.1. Az Rllove.hu oldalát közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen az Rllove.hu-on kívül az forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg. E termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában a szerződés az Eladó és a Vásárló között jön létre. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok az Eladónál közvetlenül érvényesíthetők. Az Rllove.hu nem vállal felelősséget a nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban, különösen a termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, és nem vállal kötelezettséget ezen
termékek ellenőrzéséért. Az Rllove.hu nem közvetít és nem avatkozik bele a Vásárló és az Eladó közötti fogyasztói vitába, jogvitákba, tranzakciókba.

11, Fizetési módok:
Kizárólag utánvételes fizetésre van lehetősége minden Vásárlónak melynek díja meghatározott, és minden esetben a GLS vagy a Magyar Posta teljesíti a szálltást.

12., Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Az Eladóval szemben

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jelen ÁSZF hatályba lépése: 2024.04.04

Kapcsolat:
kapcsolat@rllove.hu

Az oldal tetejére